Przez kilkadziesiąt lat wstecz, podczas etapu galopującej gospodarki i wszechobecnego „dorabiania się”, polska przyroda schodziła na drugi plan. Nieprzemyślane melioracje i regulacje rzek, samowola budowlana i zrzucanie ścieków oraz odpadów w miejscach niedozwolonych pogorszyły stan ziem, wód i obniżyły bioróżnorodność. W momencie, kiedy na zachodzie miliardowe kwoty wydaje się na renaturyzacje ziemi i rzek, w Polsce wciąż walczymy o przystopowanie nieprzemyślanych inwestycji szkodzących przyrodzie (vide droga przez Rospudę, rozdmuchana walka z kornikiem w Puszczy Białowieskiej, przekop przez Mierzeję Wiślaną, regulacja i ustawianie progów na Wiśle, betonowanie rzek w południowej Polsce itd.). Firma Garden Rangers z pasją podejmie się przywracania dawnej bioróżnorodności na terenach tego pozbawionych. Pomożemy w rekrutacji specjalistów i biegłych do oceny aktualnego stanu środowiska, przygotujemy studium wykonalności planu zagospodarowania, zaproponujemy zestaw gatunków roślin i zwierząt do reintrodukcji.