w grupie siła

Spis związków zrzeszających architektów krajobrazu.

Co łączy architektów krajobrazu?

Salesforce Transit Center, San Francisco (fot. archdaily.com)

Architektura krajobrazu to od niedawna rozwijająca się w Polsce dziedzina, która ma za zadanie kształtowanie przestrzeni, w której znajduje się człowiek, ale nie przez samo budowanie lecz przez „sztukę, której najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju” (Charles Eliot). Dlatego do tego celu wykorzystuje się roślinność, wodę, elementy architektury oraz środowisko, które obejmuje klimat, glebę, ukształtowanie terenu itp.
Architektura krajobrazu jest pojęciem, które nie zawiera w sobie tylko wiedzy ogrodniczej, ale także dziedziny architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. A to wszystko splecione jest sztuką.

Ta wiedza potrzebna jest do tworzenia nowych przestrzeni lub do inwentaryzacji i rewaloryzacji istniejących cennych założeń krajobrazowych i architektonicznych.

Zagospodarowanie parku w mieście
Zrewitalizowany park w Krakowie.

Inżynier uczy się całe życie, wymienia doświadczeniami, doszkala się. I w tym pomocne są odpowiednie stowarzyszenia branżowe, których spis przygotowaliśmy poniżej:

SAK – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

to zrzeszenie, które łączy osoby fizyczne z branży architektury krajobrazu: projektantów, autorów dokumentacji, wykonawców zieleni, naukowców, nauczycieli i urzędników np. z zarządów zieleni w miastach. Ich misją jest „podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, „edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego”, „promocja zawodu architekta krajobrazu” dla docenienia tego zawodu. SAK organizuje 2 razy w roku znane konferencje, w których udział biorą światowej klasy projektanci.

SPAK – Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

grupa organizuje konferencje, fora szkoleniowe dla Architektów Krajobrazu. Dodatkowo wspierają młode talenty poprzez organizowanie konkursów prac dyplomowych na najlepszy projekt, który spełnia wybraną tematykę w danym roku.

ELCA – European Landscape Contractors Association

Europejska organizacja, która zrzesza krajowe stowarzyszenia architektów krajobrazu. Członkowie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, umożliwiają dodatkowe kształcenie w kierunku arch. krajobrazu oraz organizują wspólne wyjazdy edukacyjne. Jeden z takich wyjazdów zorganizowany był w Krakowie w 2019 roku.

Villandry Castle''s garden, Indre-et-Loire, Centre, France ...
Architektura krajobrazu w dawnych wiekach

IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects

organizacja podobna do ELCA, łączy przedstawicieli architektury krajobrazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale także uwzględnia członków ze Szwajcarii. Inicjują spotkania, konferencje oraz pomagają w rozwoju wiedzy branżowej.

Sekcja Architektury Krajobrazu, oddział Warszawski SARP

to odrębny dział, który wywodzi się ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Sekcja działa od ok. 70 lat i prowadzi działania w kierunku ochrony krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznej. Organizują konkursy dla prac magisterskich z architektury krajobrazu na SGGW, biorą udział w konferencjach i szkoleniach.

Gardenia/ Green Days Expo

to światowe targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu organizowane w Polsce. Nie jest to zrzeszenia, ani organizacja. Targi umożliwiają spotkanie się branżystów gł. z Europy, aby pokazać, czy wymienić się nowościami w technologii, nauce itp. Gardenia odbywa się co roku w lutym w Poznaniu, Green Days organizowane są co roku w marcu niedaleko Warszawy. Te targi to nie tylko wystawy, ale także szkolenia i różnego rodzaju prelekcje.

Zieleń to życie

międzynarodowa wystawa organizowana co roku w Polsce, która gromadzi wielu światowych producentów kwiatów i firm ogrodniczych. Przez 3 dni odbywają się seminaria, szkolenia, konferencje, pokazy dla profesjonalistów oraz dla hobbystów.

Związek Szkółkarzy Polskich

zrzesza polskich producentów roślin ozdobnych i owocowych. To od nich architekci krajobrazu czerpią wiedzę dotyczącą roślinności i korzystają z cennych „ściąg” dotyczących gatunków drzew, krzewów i bylin. ZSP wydał ciekawe „Katalogi roślin”, w których zebrana jest większość wiedzy o roślinności potrzebna architektom krajobrazu.

Przydatna wyszukiwarka gatunków roślin

Fundacja Krajobrazy

wspiera działalność architektów krajobrazu w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz dbania o tereny zieleni i wspólną przestrzeń. Organizują również warsztaty dla mieszkańców w celu uświadamiania ich w celu dbania o krajobraz i przyrodę wokół nas.

OSTO – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

Ogród miejski

co wspólnego mają ogrody z krajobrazem? Wiele. Chodzi o rozwój „zielonej branży”, bo ogrody są elementem krajobrazu.
OSTO organizuje warsztaty, konferencje, spotkania, kursy dla branżystów, m.in. kurs na Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz na Specjalistę do Nadzoru Prac w Drzewostanie.

Abrys – dla środowiska

firma angażuje się w łączenie branż związanych ze środowiskiem, technologią i krajobrazem. Organizują spotkania, wydarzenia, kursy i targi związane z ochroną środowiska. Dodatkowo prowadzą wydawnictwo branżowe m.in. miesięcznik Zieleń Miejska dla architektów krajobrazu. Uwzględniliśmy tą organizację na liście, ponieważ architektura krajobrazu jest powiązana ze zrównoważonym rozwojem i uwzględnia ochronę środowiska.

Zieleń Miejska

jest konferencją organizowaną w Toruniu. Trwa przez 3 dni i łączy branżystów Architektury Krajobrazu, ale przede wszystkim Zarządy Zieleni Miast. Na konferencji poruszane są tematy zieleni miejskiej, technologii i projektowania. Dodatkową atrakcją są plenerowe warsztaty i zwiedzanie cennych miejsc historycznych.

Zwiedzanie Parku Zdrojowego w Ciechocinku (fot.: zielenmiejska.org)

Jednak Zieleń Miejska to nie tylko konferencje. „Zieleń miejska” to także miesięcznik dla Architektów Krajobrazu. Zawiera treści dotyczące nie tylko zieleni w miastach, ale także niedocenianych terenów wokół nas, np. zieleni cmentarnej, na przestrzeniach sportowych i rekreacyjnych. Czasopismo to także zbiór praktycznych porad, inspiracji i wzmianek o nowej technologii.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

należą do niego osoby, które amatorsko lub zawodowo interesują się drzewami i krzewami, biologią i ekologią. Grupa organizuje konferencje i szkolenia w zakresie pogłębiania wiedzy o drzewach, aby skutecznie chronić roślinność. Taka wiedza jest potrzebna architektom krajobrazu, aby prawidłowo wykonywali projekty zieleni co skutkuje zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

This giant macracarpa, probably planted in the early 1880s, takes pride of place at the northern end of the oval. At the opposite end, a Manhattan of trees display some of the rich variety that exists in the park.
Rola drzew w krajobrazie (fot.:mstn.govt.nz)

Jeśli uważacie, że inne, znane Wam organizacje mogą wzbogacić nasz wpis, dajcie proszę znać.