Rodzaje ścieżek w ogrodzie

Jakie nawierzchnie stosować w ogrodach? Przy projektowaniu ogrodów należy trzymać się pewnych ustaleń, aby ogród był spójny tematycznie oraz współgrał z otoczeniem. Projekt ma tworzyć całość, a jego łącznikami są zazwyczaj ścieżki, trawniki, płynne rabaty i murki. To ścieżki wyznaczają główne kierunki Czytaj dalej